fbpx Skip to content

Bliv klar til den nye arbejdstidslov

Den nye danske lov om tidsregistrering, som træder i kraft den 1. juli 2024, markerer en betydelig ændring i måden, hvorpå arbejdstid skal håndteres på arbejdspladserne. Vedtaget den 23. januar 2024, følger denne lov et EU-direktiv fra 2019, der kræver at alle medlemsstater implementerer lovgivning om pligt til for alle arbejdsgivere at registrere medarbejderes daglige arbejdstid.

Krav om tidsregistreringssystem

Kernen i loven er kravet om, at virksomheder skal indføre et tidsregistreringssystem, der objektivt, pålideligt og tilgængeligt registrerer medarbejdernes daglige arbejdstid. Dette system skal gøre det muligt for medarbejderne at have adgang til deres egne tidsregistreringsoplysninger og skal opbevare disse data i mindst fem år efter hver referenceperiode.

En vigtig del af loven omhandler fleksibiliteten i tidsregistreringen. Det er bekræftet, at medarbejderne kun behøver at registrere afvigelser fra den aftalte eller skemalagte arbejdstid. Dette betyder, at virksomheder kan forudindstille medarbejdernes daglige arbejdstid i systemet, og medarbejderne behøver kun at registrere eventuelle ændringer til denne forudindstillede tid. Derudover er det ikke et krav, at der skal specificeres, hvilke tidspunkter på dagen arbejdet er udført.

Tidsregistreringssystemet skal opfylde følgende krav

  • Det skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.
  • Det skal kunne måle den daglige og ugentlige arbejdstid.
  • Oplysningerne i systemet skal kunne tilgås af medarbejderne.
  • Oplysningerne i systemet skal gemmes i 5 år.

Undtagelser i loven

Loven indeholder også undtagelser for visse medarbejdergrupper, såsom dem der kan tilrettelægge deres egen arbejdstid, eller dem hvis arbejdstid ikke kan måles fuldstændigt eller forudbestemmes på forhånd. Disse medarbejdere er undtaget fra kravet om tidsregistrering samt fra reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer, pauser og natarbejde.

Bliv klar allerede nu

Det er vigtigt for arbejdsgivere at bemærke, at på trods af visse lempelser, indebærer de nye lovkrav stadig betydelige administrative og systemtekniske opgaver. Virksomheder bør derfor allerede nu begynde at forberede implementeringen af de nye regler for at sikre overholdelse af loven fra juli 2024.

Denne lov kommer som følge af en EU-dom fra 2019, som pålagde medlemsstaterne at indføre lovgivning om pligt til registrering af arbejdstid for at overholde hviletidsregler og maksimal ugentlig arbejdstid.

Sådan kan vi hjælpe

Har du Microsoft 365 kan vi hjælpe dig med at opsætte tidsregistrering direkte i din eksisterende platform.

Vil du høre mere om en gratis tidsregistreringsløsning, så klik her og læs mere om hvordan vi kan hjælpe jer i gang!

Jonas Boutrup har over 15 års erfaring inden for it-branchen samt en kandidatgrad fra Copenhagen Business School i it-management and business economics (Cand.merc.it.). Til hverdag driver han Furesø Data. Jonas har stor erfaring med digitalisering af forretningsprocesser. Derudover arbejder han med fokus på at identificere og hjælpe virksomheder med øget udnyttelse af it-udstyr og it-systemer.